Sídlo firmy
Quality services, s.r.o.
Lesná 8
679 61 Letovice

................................
Kancelář
Quality services, s.r.o.
Svitavská 35
678 01 Blansko

................................
Kontakt
Telefoní čísla
602 529 698
602 551 227
777 871 288
Fax
516 411 223

E-mail
quality@bk.cz

................................
Najdi na mapě
Poradenství    
 

Pro zavádění zvoleného systému standardně nabízíme následující postup:

1. Seminář vrcholového vedení
Úvodní seznámení vrcholového vedení s problematikou daného systému, vybudování funkčního systému dle norem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, VDA 6-1, ISO/TS 16949, či integrovaného systému.

2. Zjišťovací analýza
Zjišťovací analýza současného stavu, vyhodnocení míry konformity, časový harmonogram činností potřebných pro vybudování zvoleného systému.

3. Poradenství - pomoc při zavádění systému managementu dle zvolené normy
a) Metodická pomoc, přezkoumání a zpracování dokumentace popisující a zabezpečující funkčnost     systému dle zvolené normy, odpovědnosti a pravomoci jednotlivých pracovníků, včetně korektury již     zpracované dokumentace.
b) V oblasti ručení za produkt:
    - organizační opatření, kompetence, hranice odpovědnosti
    - analýzy procesů
    - hodnocení a přezkoumání dodavatelů
    - opatření k nápravě, preventivní opatření
c) Interní audity:
    Provedení interních auditů před certifikačním auditem na vybraných pracovištích společnosti, úplné     přezkoumání plnění požadavků zvolené normy systému, stanovení opatření k nápravě, preventivních     opatření zajišťujících úplnou konformitu s požadavky zvolené normy včetně ověřování účinnosti těchto     opatření k nápravě.

4. Školení, semináře
a) Školení pro vybrané řídící pracovníky v oblasti zajišťování a budování systému dle vybrané normy.
b) Školení pro vybrané profese, podílející se významným způsobem na zajišťování požadavků systému -     pracovníci technické kontroly, konstrukce, technické přípravy výroby, mistři.
c) Ověřování znalostí systémů u vybraných profesí (testy, vyhodnocení).


Poslední aktualizace: 31.8. 2007
Webdesing: Bauwee@seznam.cz